Shërbimet që ne i kryejmë në interesin tuaj janë:

 


• Marrjen e mallit në adresat ku ju dëshironi.
• Regjistrimin e mallit në mënyrë të përpiktë   për çdo artikull.
• Vënien e shenjave tona sipas numrit rendor   në radhë. 
• Firmosja nga dy palët, ju si dorëzues dhe ne   si marrës të mallit.

Malli merret dhe dërgohet në shtëpinë tuaj duke ja dozuar personit të autorizuar nga ju ne Atdhe, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

 

 

Shërbim special:

 

 

Rugova Transport ju ofron edhe një mundësi të interesuarve që blejnë mallra të ndryshme përmes internetit, si për shembull në Ebay në Gjermani apo gjetiu ku ju ndihmon njerëzve që nuk e njohin gjuhën për komunikim me palët gjermane nga Kosova ju ndërmjetëson edhe ne pagesë, marrëveshje blerje, marrjen e mallit që është nevoja edhe pagesën e mallit deri në sjelljen e mallit në duart e jave në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni.

 

Sherbimet per Gjermani:

 

Rugova Transport e bënë grumbullimin nga këto qytete dhe rrethe ku ka edhe bashkëpuntoret e vet si në:

 

Stuttgart

München

Ulm

Berlin

Hamburg

Hannover

Bremen

Kassel

Köln

Düsseldorf

Bonn

Dortmund

Ravensburg

Mainz

Ludwigshafen

Nürnberg

Mannheim

Frankfurt

Karlsruhe

Singen

Freiburg

Koblenz

Aachen si dhe Konstanz.

 

Shërbimet që ne i kryejmë në interesin tuaj janë:

 


• Marrjen e mallit në adresat ku ju dëshironi.
• Regjistrimin e mallit në mënyrë të përpiktë   për çdo artikull.
• Vënien e shenjave tona sipas numrit rendor   në radhë. 
• Firmosja nga dy palët, ju si dorëzues dhe ne   si marrës të mallit.

Malli merret dhe dërgohet në shtëpinë tuaj duke ja dozuar personit të autorizuar nga ju ne Atdhe, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

 

 

Shërbim special:

 

 

 

Shërbimet që ne i kryejmë në interesin tuaj janë:

 


• Marrjen e mallit në adresat ku ju dëshironi.
• Regjistrimin e mallit në mënyrë të përpiktë   për çdo artikull.
• Vënien e shenjave tona sipas numrit rendor   në radhë. 
• Firmosja nga dy palët, ju si dorëzues dhe ne   si marrës të mallit.

Malli merret dhe dërgohet në shtëpinë tuaj duke ja dozuar personit të autorizuar nga ju ne Atdhe, Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.

 

 

Shërbim special:

 

 

Rugova Transport ju ofron edhe një mundësi të interesuarve që blejnë mallra të ndryshme përmes internetit, si për shembull në Ebay në Gjermani apo gjetiu ku ju ndihmon njerëzve që nuk e njohin gjuhën për komunikim me palët gjermane nga Kosova ju ndërmjetëson edhe ne pagesë, marrëveshje blerje, marrjen e mallit që është nevoja edhe pagesën e mallit deri në sjelljen e mallit në duart e jave në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni.

 

Sherbimet per Gjermani:

 

Rugova Transport e bënë grumbullimin nga këto qytete dhe rrethe ku ka edhe bashkëpuntoret e vet si në:

 

Stuttgart

München

Ulm

Berlin

Hamburg

Hannover

Bremen

Kassel

Köln

Düsseldorf

Bonn

Dortmund

Ravensburg

Mainz

Ludwigshafen

Nürnberg

Mannheim

Frankfurt

Karlsruhe

Singen

Freiburg

Koblenz

Aachen si dhe Konstanz.

 

 


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!